St Johns Eagles Logo

Zoomba Zoom, Zoomba Zah
Zoomba Zoomba, Rah Rah Rah
Eagles Blue Eagles Gold
Eagles Red so loyal & bold
Forward St Johns Zoomba Zah
Eagles Eagles
Rah Rah Rah
S – T – J – 0 – H – N – S
ST JOHNS